Veronica with a knitted tea cosy

Tá Dame Veronica Holohan, lena cáirde ag leanacht ar aghaidh ag bailiú airgid ó bheith ag cniotáil clocaí tae phota ar a bhfuil cosúlacht Uachtaráin na hÉireann, Mícheál D Ó hUiginn orthu.
Um an dtaca seo tá níos mó ná €4,000 bailithe ag an grúpa seo. Tá siad ag tabhairt tacaíocht do na diallachtaí agus an foireann ó Daughters of Charity de St Vincent de Paul atá san creche i mBeithil a bhunaigh siad chun an obair tabhacht a dhéanamh.

Knitting to support the Bethlehem Creche

Dame Veronica Holohan, together with some friends, continue to raise money from the sale of hand-knitted Tea Cosy’s in the image of Uachtaran na hEireann, Micheal D. O’ hUiginn.
To date, Veronica has collected and given over €4,000 to aid the orphans and staff at the Daughters of Charity of St Vincent de Paul Creche in Bethlehem.

Veronica Holohan with Dames at Bethlehem Creche in 2022
Veronica Holohan with Dames at Bethlehem Creche in 2022